Best Taxi Tuzla

Izrada web rješenja za “Specijalističku stomatološku ordinaciju Dr. Amela Tučić”

Dr. Amela Tučić je rođena u Tuzli 1971. godine. Osnovnu i srednju školu je završila u Tuzli. Diplomorala je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 1998.godine. Godine 1999. se zapošljava u Domu zdravlja u Tuzli , gdje radi do 2011.god. Specijalizaciju iz oblasti parodontologije i oralne medicine završila je 2007. godine na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu. Kontinuirano se educira u zemlji i inozemstvu.Pohađala je brojne tečajeve i izlagala radove na kongresima. Trenutno je jedini specijalist iz oblasti parodontologije i oralne medicine na području Tuzlanskog kantona.

ŠTA JE URAĐENO?

Web development

FullStack web development

Grafička priprema

Grafička priprema promotivnih bannera.

SEO Optimizacija

ON Page SEO optimizacija web sajta

IZRADA WEB APLIKACIJA, GOOGLE, FACEBOOK ADS, SOCIAL MEDIA MANAGEMENT

Aleksandar Aničić

Kontakt podaci

TEL: +387 (0) 62 322 777
E-mail: kontakt@aleksandaranicic.com

WWW.ALEKSANDARANICIC.COM
WWW.LEVELMEDIA.BA